News

Latest News & Thoughts

Giv os i dag vores daglige lys

Lys har længe været målt i lux og Kelvin, men ny forskning viser, at lyset kan meget mere end lyse vores omgivelser op. Lyset styrer også produktionen af hormoner, der regulerer vores døgnrytme i en sådan grad, at forskere og lysdesignere nu taler om døgnrytmelys som det nye must have. Onsdag den 21. oktober satte konferencen ”Integrative Lighting Summit” på DTU Fotonik spot på den nye trend, der vil forandre vores syn på lys for altid.

Lys er meget mere end det, vi ser. Det er ikke kun et middel til at orientere sig i tid og rum. Det er også med til at styre din krop og guide dig gennem dagen. Derfor kan mangel på lys om morgenen og for meget lys om aftenen give os en skæv døgnrytme, der ultimativt giver dårlige søvnkvalitet, mindre glæde i hverdagen og dårligere performance på jobbet.

Vi skal måle vores individuelle lys

Så hvordan skaber vi lys, som har en positiv fysiologisk effekt på mennesker? Det handler Integrative Lighting om, og onsdag den 21. oktober mødtes nogle af de førende forskere, designere og rådgivere indenfor området herhjemme på DTU for at diskutere fænomenet.
Konferencen blev afholdt af firmaet Ocutune og DTU Fotonik, som har indgået et strategisk samarbejde om at udvikle Integrative lighting. Ocutune udvikler nemlig et device, der gør det muligt for den enkelte at måle, hvor meget lys han eller hun har fået og tilrettelægge sin lyseksponering rigtigt i forhold til kroppens behov.
– Hvis vi skal blive klogere på vores lysmønstre, er vi nødt til at måle kvaliteten, mængden og farven på det lys, vi bliver eksponeret for. A- og B-mennesker står op på forskellige tider af døgnet, hvilket betyder, at de bliver udsat for forskellige mængder og typer af lys. Hvis vi måler på individet, bliver vi klogere på lysmønstrene og kan bedre designe et lys, der passer til den enkeltes behov. Vi udvikler et lille device, som du kan bære på dig hele tiden og dermed måle, hvor meget lys, du får, siger CEO i Ocutune Daniel Bachmann.

Lyset styrer vores døgnrytme

CDO i Ocutune Joachim Stormly Hansen har arbejdet med døgnrytmer og lys i flere år. Han forklarer, at vi har fem receptortyper i øjet. De tre receptortyper bruger vi til at opfange det, vi normalt ser som lys og måles i LUX, Kelvin m.v. Den fjerde receptortype bruger vi til at orientere os med i mørke, mens den femte receptortype opfanger lysets bølgelængder og bl.a. styrer vores produktion af mørkehormonet melatonin, som regulerer vores døgnrytme. Derfor er det vigtigt, at vi får det rigtige lys på de rigtige tidspunkter af døgnet, så vores krop kan følge med rytmen i verdenen udenfor. Lyset indenfor skal i højere grad følge lyset udenfor.
– Frisk lys er lige så vigtig for vores velbefindende som frisk luft. I vores moderne livsstil bliver vi mindre og mindre eksponeret for naturligt dagslys, så vi kommer i underskud af den rigtige type lys på det rigtige tidspunkt. Ocutunes device måler hele lysspektret og analyserer lyset i henhold til de nye CIE standarder, så vi får viden om den enkeltes lysindtag. Ultimativt vil vi kunne designe en lysdiæt til den enkelte, der finjusterer kroppens
indre ur, siger Joachim Stormly Hansen.

Døgnrytmelys gav bedre resultater til OL

Døgnrytmelys har stor betydning fysiologisk. På konferencen fortalte professor fra DTU Fotonik Paul Michael Petersen om flere projekter med døgnrytmer og lys. I forbindelse med OL i 2016 implementerede hans team en række lyssystemer, der skulle give de kvindelige svømmere bedre døgnrytme og undgå jetlag. Lyssætningen resulterede i en reaktionstid, der var 20 millisekunder bedre end normalt, hvilket var afgørende i konkurrencen. Men døgnrytmelys har også vist sig at have en gavnlig effekt på gravide kvinder.
– Vi undersøgte 800 fødende kvinder på Nordsjællands Hospital Hillerød. Her lykkedes det at reducere antallet af kejsersnit med 40% ved at bruge døgnrytmestyret LED belysning. Vi designede lyset lidt som solnedgangslys,  hvilket kan have en beroligende effekt. Da kvinderne var i fødefasen, gav vi dem lys, som satte dem i stand til bedre at koncentrere sig, siger Poul Michael Petersen.

Lyset om morgenen er vigtigt

Jo mere lys du får om dagen, desto lettere har du ved at komme ind i de dybere faser af søvn. Det er særligt vigtigt at få lys om morgenen, så de biologiske processer går i gang. Hjernen bliver mere fokuseret og i stand til at problembehandle. Det fortalte professor Russell G. Foster fra Oxford Universitet, som var med på konferencen via et videolink. Her redegjorde han for sin forskning i lysets betydning for vores fysiologi. Hvis du ikke får tilstrækkeligt lys, fjerner din krop sig fra rytmen i verdenen udenfor. Du får en dårlige søvnkvalitet, og det kan have store konsekvenser på kort og lang sigt:
– Du har sværere ved at løse problemer, når du ikke har sovet ordentligt. Det har også store konsekvenser for dit humør og generelle velbefindende. Vi har foretaget undersøgelser, hvor en gruppe, der ikke havde sovet i 36 timer, skulle huske en række ord. Deres resultater blev målt op imod en kontrolgruppe. Det viste sig, at dem som ikke havde sovet ordentligt, havde meget sværere ved at huske positive ord. Mangel på søvn påvirker din evne til at udvise empati med andre, du bliver mindre kreativ og mere irritabel. På længere sigt kan søvnmangel give stress, diabetes og svække immunsystemet.

Få dagslyset ind i bygningerne

Vi bruger mange af vores vågne timer på arbejde indenfor. Traditionelt set har indendørs belysning handlet om at give et godt arbejdslys, så det er let at se og løse sine opgaver. Men med den nye viden om døgnrytmer og lys er den tilgang ikke længere tilstrækkelig. Der er brug for at introducere Integrative Lighting, hvis medarbejderne skal yde deres bedste. Desværre er der mange bygherrer, som ikke forstår fænomenet, ligesom moderne vinduer reducerer dagslyset inde i bygningen, så det bliver sværere at få den rigtige mængde lys, fortalte arkitekt og Ph. D Merete Madsen, der leder MOEs afdeling for lysdesign:
– For at reducere bygningernes energiforbrug har vi introduceret 3-lags ruder og coating i moderne bygninger. Glasset hæmmer lysets UV-stråler. Det betyder, at rigtig meget naturligt lys bliver filtreret fra. Vi får mindre og mindre af det lys, vi har behov for. Vi skal skabe en arkitektur, der opfordrer folk til at gå udenfor, trække dagslyset mere ind i bygningerne og generelt tilpasse belysningen til døgnrytmen.

Færre fald på plejehjemmet

Dagens sidste oplæg var fra firmaet BrainLit, der var partner på konferencen. Her fortalte grundlægger Tord Wingren og Øjenlæge, ph.d. Madelaine Selvander om deres arbejde med døgnlysstyret belysning. De har netop lanceret et system, der skræddersyr belysningen til den enkeltes behov. De har udført forsøg på et svensk plejehjem og i en svensk skole for at se, hvad et døgnrytmestyret lys betyder for elevernes præstationer og de gamles livskvalitet:

– Vi fandt ud af, at eleverne klarede sig 12% bedre i matematik i den klasse, der havde døgnrytmestyret lys, hvor lysintensiteten var størst først på dagen og aftog i løbet af dagen. I plejehjemmet oplevede de ældre, at de fik mindre tørre øjne. De ældre havde også langt færre faldulykker med den nye belysning, fortalte Madelaine Selvander.

Hvordan kommer vi videre?

Efter indlæggene blev der åbnet for en generel diskussion mellem eksperterne. Her var spørgsmålet, hvordan vi kommer videre og får skabt den efterspørgsel, der skal til for at skabe en reel ændring.
– Det handler om at få branchen til at mødes, som vi gør i dag. Forskerne, praktikerne, rådgiverne og designerne skal tale sammen. Jo mere viden, der kommer ud om emnet, jo mere rykker det sig, mente Joachim Stormly Hansen.
Han fremhævede, at flere internationale firmaer var begyndt at vise interesse for OCUTUNEs device, netop fordi de forstår, at deres indtjening i sidste instans er afhængig af medarbejdernes performance og drevet af den gode søvn.
Konklusionen på dagen blev fint summeret op af moderator Torben Klitgaard, der er CEO for
BLOXHUB:
”Jeg har lært, at jeg skal være så meget ude som muligt, sove godt og undgå at blive stresset. ”

Light has long been measured in lux and Kelvin, but new research shows that light can do much more than illuminate our surroundings. Light also controls the production of hormones that regulate our circadian rhythm to such an extent that scientists and lighting designers are now talking about circadian rhythm light as the new must-have. On Wednesday, October 21st. , Ocutune together with DTU Photonics put the spotlight on the new trend at the conference “Integrative Lighting Summit”. See the video about the conference and your view of light will change forever.